Naročanje pacientov


Naročanja in informacije so možna: osebno ali preko portala e-naročanje External link opens in new tab or windowhttps://narocanje.ezdrav.si med ordinacijskim časom, po telefonu med 12. in 14. uro od ponedeljka do petka na 03 8963 133, na e-mail: External link opens in new tab or windowadministracija@vasacor.si, lahko pa napotnice ali napisane želje fizično pošljete po pošti ali oddate v nabiralnik pred ambulanto ob bazenski recepciji hotela Vesna.

Če na pregled ne bi mogli priti, nam to javite pravočasno, tj. najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve.


Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama:

Danijela Ostojić in Franci Cesar.Čakalne dobe


Povezava na "on line" podatke:

External link opens in new tab or windowhttps://cakalnedobe.ezdrav.si
Seznam najbližjih zastopnikov pacientovih pravic

 

mag. MILENA PEČOVNIK

Sedež: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 5B, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Uradne ure:

  • ponedeljek od 8. do 15. ure in torek od 16. do 19. ure
  • sreda od 14. do 17. ure naročanje po telefonu

telefon: 02 8705 615

mobitel: 041 319 744

el. naslov: milena.pecovnik@nijz.siPritožbeni postopek


V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) imate možnost izraziti nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca.

Zakon predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi.  To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev.

Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi kardiološke ambulante:

Danijela Ostojić, dipl.med.sestra - TEL: 03 8963 133

E-pošta: administracija@vasacor.si

Zahteva mora vsebovati:

  • osebno ime,
  • naslov,
  • kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
  • čas in kraj domnevne kršitve,
  • morebitne posledice domnevne kršitve ter
  • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Zahteva za prvo obravnavo se lahko poda ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi. Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.