Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije: External link opens in new tab or windowwww.zasrce.si

Svetovna zveza za srce (World Heart Federation, WHF): 

External link opens in new tab or windowwww.worldheart.org

Evropska mreža za srce (European Heart Network, EHN): 

External link opens in new tab or windowwww.ehnheart.org

Evropsko združenje za kardiologijo:

External link opens in new tab or windowwww.escardio.org

Ameriško kardiološko združenje:

External link opens in new tab or windowwww.americanheart.org

Združenje kardiologov Slovenije:

External link opens in new tab or windowwww.sicardio.org

Inštitut za varovanje zdravja:

External link opens in new tab or windowwww.ivz.si

Cindi Slovenija:

External link opens in new tab or windowwww.cindi-slovenija.net

Ministrstvo za zdravje:

External link opens in new tab or windowwww.mz.gov.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

External link opens in new tab or windowwww.zzzs.si

Zavod za zdravstveno varstvo Celje:

External link opens in new tab or windowwww.zzv-ce.si

Združenje slovenskih dermatovenerologov:

External link opens in new tab or windowwww.bolezni-ven.si

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta:

External link opens in new tab or windowwww.mf.uni-lj.si